به سیستم وقت دهی ویزامتریک خوش آمدید

شما می توانید از این سیسنم برای گرفتن قرار ملاقات جهت درخواست ویزای شنگن استفاده نمایید. ویزای شنگن به شما اجازه میدهد تا 90 روز در مناطق شنگن اقامت داشته باشید. برای اقامت بیش از 90 روز ، لطفا با
سفارت آلمان درتهران برای تقاضای ویزای ملی تماس بگیرید.

لطفا توجه داشته باشید که انتخاب سرویس وی آی پی کاملا اختیاری است و یک وقت ملاقات زودتر به شما نمی دهد و به روند تصمیم گیری سرعت نمی بخشد . برای ادامه لطفا دکمه مناسب را کیلیک نمایید